Ambulant fødsel: Kommer førstegangsmødre for tidligt hjem?

Er du førstegangsmor, og allerede på vej hjem 4 timer efter du har født din lille guldklump?

Så har du lige gennemgået en ambulant fødsel, og du er ikke alene.

En ambulant fødsel indebærer at du føder på fødeafsnittet og går hjem fire-seks timer efter fødslen. Det er meget normalt for flergangsfødende med ukomplicerede forløb og fødsler at føde ambulant. Men som førstegangsfødende kan det virke utroligt skræmmende at blive sendt hjem så hurtigt efterfølgende.

Derfor raser debatten også i disse dage omkring hospitalerne og deres tidlige hjemsendelse af førstegangsfødende.

 

Blandt en rundspørge, som DR Nyhederne har lavet, svarer 12 ud af 16 fødeafdelinger landet rundt, at de i dag sender mor og barn tidligere hjem fra fødegangen end i 2010.

I dag opfordres den nybagte familie til at gå hjem ambulant. Det vil sige 4-6 timer efter fødslen, såfremt  der er tegn på familien er klar til at tage hjem.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor at fødeafdelingerne tilbyder de førstegangsfødende et obligatorisk hjemmebesøg fra en jordemoder, hvis forældrene er taget hjem kort efter fødslen.

Men igen, hvis DR Nyhedernes rundspørge, at fire af de adspurgte fødeafdelinger ikke tilbyder dette.

 

Hvilke konsekvenser kan det have?

Her kan der både være tale om den tidligere hjemsendelse og det udeblivende hjemmebesøg. Men det Lillian Bondo fra Jordmoderforeningen især hæfter sig ved, er at det kan have konsekvenser for hele ammeforløbet, hvis amningen ikke etableres ordentligt fra starten. Der skal være mulighed for at den nybagte mor at få den fornødne hjælp, hvis hun har brug for den.

Ligeledes kan det være sværere at opdage helbredsmæssige problemer hos både mor og barn.

Birgitte Halkjær Storgaard, formand for Forældre og Fødsel stemmer i, og hentyder til følelsen af utryghed hurtigt kan opstå, hvis det er en beslutning man ikke selv har taget. Denne utryghed kan virke negativ på evnen til at amme, og give den nye mor følelsen af, at der er noget her, der fuldstændig mislykkes, som føler sig svigtet. Det kan have ret fatale konsekvenser, og i værste fald, udvikle sig til en fødselsdepression.

 

Bliv hvis det gør dig tryg

På den positive side, mener hun at man længe har forsøgt at nedbringe sengedagene i ren almindelighed hos sundhedsvæsenet, så det er oplagt at raske kvinder kan tage hjem med deres raske barn og starte tilværelsen i de vante og trygge rammer, fremfor at tilbringe tiden på sygehuset.

 

Men det er vigtigt, at I ikke føler jer pressede til at tage hjem, hvis ikke I er klar.

Hun tilføjer selvfølgelig, at det kun er en god idé, hvis forudsætningerne er på plads. Det er vigtigt at den lille ny familie er klar og velforberedte på at være alene deres nyfødte, ved hvad de skal holde øje med, og i det hele taget er trygge ved hele den ændrede tilværelse.

Hvis man spørger formanden for Forældre og Fødsel, Birgitte Halkjær Storgaard, så ville det være hensigtsmæssigt, at de nye forældrene kan vælge at blive på sygehuset i 48 timer eller mere, hvis de er tryggest ved det. Det vigtigste er, at den lille nye familie kommer godt fra start.

 

Læs også: tre tegn på, at du er klar til at tage hjem efter din fødsel.

 

Kilde: DR.dk